Aansprakelijkheid en tuchtrecht van accountants en fiscalisten

Wij staan veelvuldig accountants en fiscalisten bij. Onze cliënten variëren van de grote en middelgrote advieskantoren tot kleinere kantoren die eenmalig een probleem hebben en veelal via hun verzekeraar worden doorverwezen.

Wij hebben over de afgelopen jaren een aantal geruchtmakende procedures gevoerd waar accountants aansprakelijk werden gesteld door curatoren van beursvennootschappen. Wij hebben belastingadvieskantoren bijgestaan in claims die voortvloeiden uit (grensoverschrijdende) structuren.

Zowel accountants als fiscalisten komen regelmatig in aanraking met het tuchtrecht. Wij behandelen talrijke tuchtzaken per jaar. Wij vinden makkelijk onze weg in de diverse reglementen, verordeningen, richtlijnen en praktijkhandreikingen die op de verschillende beroepsgroepen van toepassing zijn. Wij hebben de accountant bijgestaan in een aantal grote recente kwesties. Wij treden op tegen de AFM, het Openbaar Ministerie en de VEB.