Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen worden meer en meer geconfronteerd met claims van curatoren, beleggers(verenigingen), crediteuren en andere stakeholders. Zowel in als buiten een faillissement.

Wij staan bestuurders en commissarissen bij van beursgenoteerde ondernemingen, ondernemingen in de publieke sfeer (scholen, ziekenhuizen, etc.) en het MKB in onderzoeken en civiele procedures. Wij worden zowel direct door de bestuurders en commissarissen ingeschakeld, als via hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.

De belangen zijn vaak aanzienlijk. Reputaties zijn kwetsbaar en de financiële risico’s groot. Wij beschermen beiden, niet alleen in de procedure maar ook in onderhandelingen. Daarbij hebben wij een voorsprong door onze deskundigheid op het gebied van verslaggeving en financiën.