Verzekeringsrecht

Wij adviseren verzekeraars en verzekerden in geschillen omtrent aansprakelijkheidsverzekering, met name op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Het gaat daarbij met name om zaken zoals dekking, uitleg van polisvoorwaarden, beslag onder de polis en aansprakelijkheid.