Ondernemingsrechtelijke geschillen

Rond de onderneming doen zich diverse juridische problemen voor. Wij adviseren over onder meer vennootschappelijke structuren, overeenkomsten, corporate governance, (dreigende) conflicten met contractspartijen en uittredende vennoten.

Adequaat advies in een vroeg stadium kan juridische procedures voorkomen. Wij denken mee met de onderneming en proberen conflicten vlot op te lossen of in ieder geval beheersbaar te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn, staan wij ondernemingen bij in de diverse mogelijke juridische procedures, zoals kort geding, bodemzaak en (bewijs)beslag.