Fraude

Accountants, fiscalisten en bestuurders komen vaker in aanraking met (de gevolgen van) fraude. Hen wordt verweten fraude niet ontdekt te hebben, niet alert op signalen gereageerd te hebben, of anderszins betrokken te zijn.

De civiele en tuchtrechtelijke gevolgen van fraude kunnen aanzienlijk zijn. De fraudeur biedt veelal geen verhaal, dus zoekt men het elders. Het Openbaar Ministerie dient waar er onvoldoende grond is voor vervolging met regelmaat tuchtklachten in.

Wij adviseren partijen die in aanraking komen met fraudesignalen en proberen procedures te voorkomen. Wij verdedigen, als er toch wordt geprocedeerd, de aangesproken professionals.