Femke van der Velden
Femke van der Velden
Charlotte Wilcke
Charlotte Wilcke
Jan Garvelink
Jan Garvelink
Danny Theunis
Danny Theunis
Huib Blaisse
Huib Blaisse
Anastasia Salkazanova
Anastasia Salkazanova
Martijn Jansen
Martijn Jansen

Mr. D.C. Theunis

Danny Theunis is sinds 2010 advocaat. Hij was van 2010 tot juni 2017 verbonden aan CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Danny deed in juni 2017 zijn intrede bij Blaisse. Hij procedeert en adviseert op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid en tuchtrecht. Hij staat daarbij beroepsbeoefenaars (met name accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten) en hun organisaties bij. Danny doceert regelmatig op dit terrein via SRA. Hij is daarnaast vanaf 2015 redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk en hij publiceert regelmatig in verschillende vakbladen. Voorts is Danny universitair docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Verder maakt Danny deel uit van de Commissie van Beroep (tuchtrechter in hoger beroep) van de KNVB in het amateurvoetbal. Verder heeft hij onder meer de Kluwer Leidraad retentierecht accountants geschreven en (procesrechtelijke) wetsartikelen becommentarieerd voor SDU.

Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht, 2008 (Privaatrecht)
Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht, 2009 (Strafrecht)
Grotius Academie, Onderneming en aansprakelijkheid, 2017

Lid van de Redactie van het Tijdschrift voor de ProcesPraktijk (TvPP)
Lid van de Commissie van Beroep KNVB amateurvoetbal
Lid van de Vereniging Jaarrekeningenrecht (VJR)
Lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)

Stuur Danny een e-mail

Mr. D.C. Theunis

Danny Theunis is sinds 2010 advocaat. Hij was van 2010 tot juni 2017 verbonden aan CMS Derks Star Busmann te Utrecht. Danny deed in juni 2017 zijn intrede bij Blaisse. Hij behandelt voornamelijk zaken op het gebied van (beroeps- en bestuurders)aansprakelijkheid. Zijn focus ligt op het procederen namens beroepsbeoefenaars en hun organisaties, zowel civiel- als tuchtrechtelijk. Danny heeft ruime ervaring op het gebied van procesrecht, beslag- en executierecht en verzekeringsrecht. Danny heeft een aantal maanden (als Nederlandse advocaat) gewerkt binnen de Londense verzekeringsmarkt. Hij publiceert regelmatig in verschillende vakbladen en is redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Daarnaast heeft Danny de procesrechtelijke wetsartikelen in de SDU Commentaarreeks Erfrecht becommentarieerd.

Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht, 2008 (Privaatrecht)
Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht, 2009 (Strafrecht)
Grotius Academie, Onderneming en aansprakelijkheid, 2017

Lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
Lid van de Vereniging Voor VerzekeringsWetenschappen (VVVW)

Stuur Danny een e-mail

Femke van der Velden
Femke van der Velden
Charlotte Wilcke
Charlotte Wilcke
Jan Garvelink
Jan Garvelink
Danny Theunis
Danny Theunis
Huib Blaisse
Huib Blaisse
Anastasia Salkazanova
Anastasia Salkazanova
Martijn Jansen
Martijn Jansen