Disclaimer

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Blaisse van toepassing.

Deze website dient alleen als algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op deze website zonder juridisch advies te vragen.

Blaisse is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van deze website (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de website of informatie die zonder toestemming op de website is geplaatst.